ARCYBISKUP ANTONI JULIAN

Nowowiejski

 
Serwis funkcjonuje pod patronatem Instytutu Dobrego Pasterza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Okno przeglądarki internetowej, w której otworzy się link "Czytaj «Wykład liturgji»", podzielone jest na dwie części - większą na górze (to w niej pojawia się obrazek-strona książki), oraz mniejszą na dole, w której znajdziemy narzędzia służące do nawigacji.


PASEK NAWIGACJIPoszczególne klawisze nawigacyjne mają następujące funkcje:
1. POWRÓT - powrót na stronę główną.
2. SPIS - otwiera spis treści do książki (patrz niżej).
3. INDEKS - otwiera alfabetyczny wykaz nazw i osób, występujących w książce (patrz niżej).
4. NARZĘDZIA RĘCZNEJ NAWIGACJI - ta grupa zawiera 3 elementy: dwa klawisze nawigacji "w przód" i "w tył" książki oraz położone pomiędzy nimi pole tekstowe, służące do ręcznego wpisania żądanej strony. Po wpisaniu numeru strony należy nacisnąć klawisz [Enter], aby nowa strona książki załadowała się do ramki powyżej paska nawigacji.
5. NARZĘDZIE ZMIANY TOMU - czarna kropka przy numerze informuje, który tom jest aktualnie przeglądany. Zmiana zaznaczenia spowoduje zmianę przeglądanego tomu.
6. 100% - powiększenie przeglądanej strony do rozmiaru oryginalnego.
7. DOPASUJ - powrót do rozmiaru dopasowanego do okna - działa tylko po wcześniejszym wciśnięściu klawisza 100%.


SPIS

Po naciśnięciu klawisza SPIS otwiera się takie nowe okienko:Aby przeglądać spis i wybrać żądaną stronę, należy kilkać w kolejne części, rozdziały i podrozdziały, które sukcesywnie w miarę wybierania kolejnych "poziomów" spisu, rozwijają się. Kliknięcie w link najniższego "poziomu" powoduje otwarcie danej strony książki w oknie przeglądarki.
Poniższy obrazek prezentuje rozwinięty spis treści - otwarto najpierw "Część I.", potem "Dział II.", a następnie literę b ("Ołtarz i jego części składowe"). Kliknięcie teraz w któryś z podpunktów oznaczonych cyframi rzymskimi spowoduje otwarcie danej strony w oknie przeglądarki.
INDEKS

Po naciśnięciu klawisza INDEKS otwiera się takie nowe okienko:Po kliknięciu w wybraną literę pojawia się lista haseł na daną literę. W liście tej cyfry rzymskie oznaczają numer tomu, arabskie - numer strony.
Poniższy obrazek prezentuje spis haseł na literę A.W indeksie zachowano oryginalną ortografię z przełomu XIX i XX w., można więc spotkać się z rozbieżnościami w pisowni. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy odmienność występuje w pierwszej literze hasła, np. zamiast "Compostella" jest "Kompostella".

Strona główna

Czytaj „Wykład liturgji”

O Arcybiskupie

Instrukcja obsługi

Polecane strony

Zasoby


© Wszelkie prawa zastrzeżone. MMVII-MMVIIIKontakt